Tinnitus & øresusen

Behandling af tinnitus med kranio-sakral terapi

Tinnitus, der også kaldes øresusen eller ringen for ørene, resulterer i, at der opleves lyde inde i øret, selvom der ikke kommer nogen lyd udefra.

Lyden varierer fra person til person, men tager typisk form af en summen, brusen/øresusen, en hyletone eller pulserende lyd. Nogle kan sagtens opleve både summen og hyletone i hver sit øre, og lydene kan svinge op og ned i styrke i løbet af dagen, mens den for andre er konstant.

Tinnitus resulterer for manges vedkommende i en krop, der er belastet og stresset. Så en beroligelse af nervesystemet og afspænding af kroppen/muskler (fasica) vil kunne hjælpe dig helt eller delvist af med tinnitussen.

Skader på hørelsen kan også give tinnitus, men kan også forstærke stress i kroppen og dermed forstærke tinnitussen.

Få behandlet din tinnitus

Hvem kan få tinnitus?

Alle, eller hovedparten, vil kunne opleve en grad af tinnitus, hvis de efterlades længe nok i stille rum.

Hjernen og nervesystemet vil nemlig begynde at lede efter lyde, og du vil begynde at høre indre lyde eller fejlskabte lyde. Alle sanser vil være ekstra åbne for at modtage indtryk.

Dit nervesystem vil med andre ord blive nervøst. Denne intense lytten medfører det, som vi oplever som tinnitus/øresusen/ringen for ørene. Tinnitus kan på en måde siges at være helt naturligt under særlige omstændigheder.

Det vigtige er med andre ord at få beroliget dit nervesystem, så det kan komme ned i gear, finde ro og overskud. Her er kranio-sakral terapi særligt velegnet som behandlingsform, da der er fokus på at afbalancere nervesystemet.

Din krop vil opleve farve ved blandt andet stress, spændinger i nakke eller ved kæbeproblemer. Det samme kan gøre sig gældende, hvis du er meget bekymret, angst eller bider tænderne sammen. Det kan også hænde ved en hjernerystelse eller piskesmæld.

Alene det at få tinnitus kan give yderligere stress og forstærke tinnitussen. Skader på hørelsen der giver tinnitus kan også være en belastning for kroppen og opleves som en fare ikke at kunne høre fuldt ud.

Hvorfor får du tinnitus?

Det er endnu ikke afklaret, hvad der skyldes tinnitus. Der er flere bud, men hvad der med sikkerhed vides er, at der kan være flere ting, som kan agere udløsende faktor. Enten til at tinnitussen opstår, eller at denne optræder mere og mere.

Det er almindeligt kendt at høje, kraftige lyde eller tilstedeværelse i støjende miljøer kan give midlertidig eller kronisk tinnitus.

En anden faktor kan være stress, bekymring, angst og uro. Her kan tinnitussen komme snigende og pludseligt ud af den blå luft. Det kan skyldes, at nervesystemet er under pres og i alarmberedskab, så lyde og andre sanser forstærkes, herunder hørelsen. Yderligere kan tinnitussen give grobund for mere bekymring, angst og søvnløshed, så det bliver en ond cirkel, der forstærker tinnitussen.

Nedsat hørelse kan også give tinnitus, hvis du ikke har eller går med høreapparat. Det skyldes, hjernen savner lyde og leder efter et lydsignal. Dette giver overaktivet i nervesystemet og hjernen som overfortolker, hvilket resulterer i tinnitus.

En faktor kan også være tand- og kæbeproblematikker, der påvirker hørelsen negativt.

Et forøget tryk i øret pga. manglende trykudligning, som det f.eks. opleves ved Ménières sydom, giver hørenedsættelse, tinnitus samt svimmelhedsanfald.

Andre forhold, der er vigtige at være opmærksom på, er, meget ørevoks, infektioner i øret, skader på hørenerve eller øregange, medicin (bl.a. med acetylsalicylsyre), hjerte- og kredsløbsproblemer, forhøjet blodtryk og pollenallergi.

Tinniyus behandling med kranio-sakral terapi

Behandling af tinnitus

Vi anvender her i klinikken kranio-sakral terapi til behandlingen af tinnitus.

Vi har fokus på generel afspænding af kroppen og særligt nervesystemet, og vi går i dybden med de enkelte områder, der er særligt spændt op hos den enkelte.

I forbindelse med tinnitus vil der ofte være mange spændinger omkring øret og de muskler, der hæfter ved kraniebundens knogle samt spændinger ved kæberne, i ryggen, omkring maven, brystkassen og på forsiden af halsen.

De teknikker der anvendes i kranio-sakral terapi, er velegnede til behandling af tinnitus igennem afbalancering af nervesystemet og forløsning af spændinger.

Symptomerne kan afhjælpes og lindres – og i nogle tilfælde helt forsvinde.

Hvad kan du selv gøre ved din tinnitus?

Det kan virke godt at være koncentreret eller fokuseret på en opgave eller andet, der tager din fokus væk fra tinnitussen.

Det er væsentligt at undgå at bruge en masse tid på at tænke på tinnitussen, men acceptere at den er der.

Gør ting der gør dig glad. Det kan være at gå en tur i skoven, på stranden, i naturen, eller cykle, dyrke yoga, hygge med familie og venner, spise god mad, lytte eller læse en bog m.m.

Undgå ting og personer du føler er stressende og belastende for dig, når det er muligt. Vær god ved dig selv.

Du kan sigte efter at få nok timers søvn, og hvis det er svært at falde i søvn, kan du have lidt afslappende musik til at køre en ½-1 times tid, da det giver lidt baggrundslyde.

Øvelser der har fokus på at afspænde kæber, er til at gå til og gode for tinnitus.

Skal vi behandle din tinnitus?

På vores klinik, der ligger centralt i København, tilbyder vi behandling med kranio-sakral terapi.

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål til behandlingsformen, eller hvordan vi kan hjælpe dig i din nuværende situation.

Du er også velkommen til at booke en tid online med det samme.

Ring til David
Ring til Simona